Video ของ Matt Cutts ใน Youtube นั้น ดูเหมือนว่าจะมีการนำเรื่องเก่า ๆ มาอัพเดทใหม่ เพราะว่าปัจจุบันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควร ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยเลย เพราะจะทำให้เราได้ทบทวนเรื่องเดิม ๆ และมีมุมมองใหม่ ๆ ต่อสิ่งที่มีการ update ด้วย … เรื่องที่นำเสนอวันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เคยเป็นประเด็นมานานแล้ว แต่คราวนี้จะมีการเจาะลึกลงไปมากกว่าเดิม นั่นก็คือเรื่องของการใช้ Redirect 301 นั่นเอง (สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า redirect 301 นั้นคืออะไรก็อ่านได้ที่ redirect 301 กับ seo นะคร้าบ)

Cutts ได้ยกประเด็นการใช้งานของ Redirect 301 มาอธิบายเพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้น ดังนี้

- Redirect from an old page to a new related page (not root page) … การ Redirect จากเพจต้นทางเว็บ A ไปยังเพจปลายทาง เว็บ B ควรทำการ redirect ไปที่เพจที่เกี่ยวข้องมากกว่าที่จะส่งไปยัง Home Page เพราะว่าจะได้ประโยชน์จากความเกี่ยวข้องกับเนื้อหามากกว่า Cutts บอกว่าการ Redirect หลาย ๆ เพจของเว็บ A ไปยัง Home page มันจะเสียคุณค่าของมันไป (แต่ถ้าเพจนั้น ๆ เกี่ยวข้องกับ Home Page ก็ redirect ไปที่ Home page ได้นะ)

- Can you do too many 301 redirect? … เราสามารถ Redirect เพจจากเว็บ A เป็นจำนวนเยอะ ๆ ไปยังเว็บ B ได้หรือไม่นั้น Cutts บอกมาว่าไม่มีข้อจำกัดแต่อย่างใด Cutts บอกว่า ถ้าเรา redirect 100,000 เพจก็สามารถทำได้ทั้งหมด เพราะมันไม่มีข้อจำกัดในส่วนตรงนี้

- But there is one limit you should know about, 301 redirect via many hops will not work bcz bots will not follow it … แต่มีข้อจำกัดหนึ่งที่เราควรจะรู้ ก็คือบอทจะไม่ตามการ redirect ผ่านจำนวน hop ที่มากเกินไป (การ redirect แล้ว redirect อีกหลาย ๆ รอบ) … Cutts กล่าวว่า 1-2 hop นั้นจะดีที่สุด ส่วน 3 ก็ยังอาจจะ ok …. แต่กรณีของ 4-5 hops นั้นค่อนข้างอันตรายแล้ว ให้หลีกเลี่ยงการทำเช่นนั้น

สรุปแล้วมันไม่มี limits ที่จำนวนเพจในการทำ redirect แต่มี limit ที่จำนวนเพจที่ส่งต่อกันเป็นทอด ๆ นั่นเอง ที่จริงจำได้ว่า seomoz เคยพูดเรื่องนี้อยู่ครั้งนึงเหมือนกัน ซึ่งก็มีเนื้อหาประมาณนี้เลย เพราะฉะนั้นรู้ไว้ก่อนน่าจะดี … สำหรับวันนี้ก็คงเท่านี้แหละครับ หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้าง ไม่มากก็น้อย

Leave a Reply

*


*